Omega 3 jaje2018-01-11T17:17:17+00:00

ZDRAVA ISHRANA

Jaja sa prirodnim sadržajem omega – 3 masnih kiselina

Novi (stari) propisi Evropske Unije – ishrana domaćih životinja i kvalitet animalnih proizvoda, učiniće da u bliskoj budućnosti u proizvodnji stočne hrane i animalnih proizvoda u Srbiji opstanu samo one kompanije koje će u celosti ispoštovati sve zahteve koje je postavila EU. Samo proizvodi dobijeni uz poštovanje propisanih pravila naći će svoje mesto na tržištu.

Evropska komisija je donela odluke i preporuke za prehrambene proizvode sa osnovnim ciljem da se zaštiti zdravlje ljudi. Najznačajnije odluke između ostalih su: zabrana upotreba antibiotika u ishrani domaćih životinja; zabrana korišćanja proteina životinjskog porekla u stočnoj hrani; zabrana ili ograničeno korišćenje genetski modifikovanih žitarica i uljarica u ishrani domaćih životinja; preporuka da se umesto mineralnih koriste organski vezni mikro elementi u ishrani domaćih životinja.

Poštovanje ovih odluka i mera je obaveza za sve proizvođače stošne hrane u zemljama EU, ali i za sve one zemlje koje žele da izvoze svoje animalne proizvode na tržište EU.

Imajući sve ovo u vidu, a kao rezultat dugoročnog promišljanja i direktnih angažovanja na terenu, traganja i testiranja, nastao je projekat koji ima za cilj prizvodnja jaja sa visokim sadžajem Omega 3 masnih kiselina. U tu svrhu prilika je ukazan da se u osnovnu hranu za koke nosilje vrati zaboravljena sirovina – seme Lana, prirodni izvor Omega 3 masnih kiselina.

Proizvod EASYLIN 100/30 je ekstrudirano seme selektovanih sorti Lana sa visokim sadržajem ALA, jednistvenom i patentiranom tehnologijom proizvodnje koji obezbeđuje:

 • Najveću moguću dostupnost i iskoristivost Omega 3
 • Bezbednost od anti-nutritivnih efekata
 • Konstantnost kvaliteta i efikasnosti proizvoda
 • Prirodan balans Omega 6/Omega 3

Seme Lana je odavno poznato kao bogat izvor Omega 3 masnih kiselina, ali je iskoristivost i dostupnost za organizam ograničen kao i bezbednost od anti- nutritivnih faktora (cijanovodonični glikozidi) te je stoga bilo zaboravljeno, sve do sada.

Kompanija VALOREX iz Francuske je patentirala jedinstven proces ekstrudiranja kojim garantuje najveću moguću dostupnost Omega 3 za organizam (min. 80%) i bezbednost korišćenja. Posebno selektovane sorte Lana sa najvećim mogućim sadržajem ALA. Na ovaj način Omega 3 se metaboličkim procesima u probavnom traktu koka nosilja efikasno absorbuju iz hrane i ugrađuju u strukturu i satav jaja na potpuno prirodan način. Time dobijamo jaja sa povećanim
sadržajem Omega 3 masnih kiselina, neophodnih za zdravlje i bolje funkcionisanje organizma i životinja i ljudi. Omega 3 pomažu boljem imunitetu, boljoj reprodukciji, postizanju homeostaze, utiču na veličinu i kvalitet jaja i
zaslužni su za lep i zdrav izgled koka.

U realizaciji čitavog projekta partneri su:

 • REBRACOMMERCE doo, jedna od najsavremenijih farmi za proizvodnju konzumnih jaja, stočne hrane i mladih koka nosilja iz Ašanje
 • VALOREX – Francuska kompanija sa dvadesetogodišnjim iskustvom u specijalizovanoj proizvodnji sa patentiranim procesom ekstrudiranja semena lana i Omega 3 konceptom ishrane. www.valorex.com
 • NOACK&Co SOUTH EAST – Austrijska kompanija sa predstavništvom u Srbiji koja se bavi profesinalnom distribucijom i tehničkom podrškom ovih proizvoda. www.noackgroup.com/Zasto omega 3 jajeObična konzumna jaja siromašna
 • su esencijalnim Omega 3 masnim kiselinama (LNA, DHA), dok je odnos Omega 6 i Omega 3 preko 1:15 i više, što je nepovoljno za ljudsko zdravlje i fiziologiju same životinje. Jaja proizvedena na opisan način, upotrebom ekstrudiranog semena Lana – EASYLIN 100/30 proizvoda, sadrže procentualno mnogo više LNA, EPA, DHA nego obična konzumna jaja. Jaja sa povećanim sadržajem Omega 3 masnih kiselina se svrstavaju u grupu funkcionalne hrane, što znači da je to hrana koja drastično utiče na poboljšanje zdravlja i bolju funkciju ljudskog organizma. Od konzumiranja jednog jajeta dnevno, sa povećanim sadržajem Omega 3 masnim kiselinama, koristi za zdravlje su višestruke:
  • održava se hormonalna ravnoteža u organizmu;
  • poboljšava prirodni imunitet;
  • poboljšava cirkulacija i štiti organizam od srčanog udara;
  • poboljšava se koncentracija i pamćenje;
  • ublažavaju se problemi sa dijabetesom;
  • ublažavaju se alergijske reakcije;
  • povoljno delovanje na zdravlje kose, kože, noktiju i drugo.

  Posle dvomesečnog korišćenja proizvoda na način da se umešava u stočnu hranu u koncentraciji 5% ( 50kg na tonu gotove smeše ) urađene su relevantne analize koje su dale rezultate iznad svih očekivanja učesnika projekta.

  U našem proizvodu, konzumno jaje, konstatovano je prisustvo od čak 28% više Omega 3masnih kiselina, nego u jajima koje su snele kokoške hranjene uobičajenim standardnim smešama. Balans Omega 6/Omega 3 je vraćen na prirodan nivo od 1:4. Jaja su po regulativi EU EC No 1924 2006 zadovoljile visok zahtev da proizvod bude deklarisan kao jaja sa visokim sadržajem Omega 3 masnih kiselina.

  Projekat realizovan u partnerstvu sa:

   

  Rebra komerc partneri

  U prilogu dajemo analizu laboratorije KLIKNI OVDE